O nas

Nie jesteśmy konserwatystami. Nie zależy nam zachowywaniu wartości i ciągłej ich obronie przed zepsutym światem. Chcemy być awangardą, która walczy o panowanie tych wartości w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, a nade wszystko duchowym. „Rzeczy Nowe” nie będą bronić wartości, ale wspierać ich rewoltę przeciwko współczesnemu światu.

Więcej o przyświecających nam wartościach można przeczytać w tekście O wartościach nieprzemijających…